Välkommen till Pörtom UFs webbsida!

 

Pörtom Uf i samarbete med byarådet utför en enkät angående intresset för en delägt butik.

Enkäten har delats ut till alla hushåll men kan även besvaras på nätet senast 5 november.

Enkäten hittar ni här https://app.easyquest.com/q/e8G5Y

 

Följ oss på facebook